• info@zpravodaj.fragranza.cz
  • Tel: +420 240 242 112

 

Záruka vrátenia peňazí - odstúpenie od kúpnej zmluvy

V súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka máte právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.  

Použité kozmetické prípravky nie je možné z hygienických dôvodov vracať. V prípade nejasností, či a v akom stave je možné daný produkt vrátiť, nás kontaktujte telefonicky alebo emailom.

Ako mám pri odstúpení od zmluvy postupovať?

Pri odstúpení od zmluvy je dôležité dodržať 14 dňovú lehotu uvedenú vyššie, v ktorej musí byť internetový obchod informovaný o Vašom úmysle od zmluvy odstúpiť. Odporúčame preto nám najlepšie elektronickou poštou na adresu zaslať v tejto lehote vyplnený formulár odstúpenie od zmluvy a potom máte 14dní na doručenie zakúpeného tovaru (poštou / osobne) na našu prevádzkáreň.  

K vrátenému výrobku vždy priložte kópiu formulára Odstúpenie od zmluvy alebo list obsahujúci všetky fakty požadované vo formulári. Odporúčame, aby tovar bol v pôvodnom obale, nepoužitý, nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.) V prípade darčekových predmetov (vzorky zadarmo ...) musí byť vrátená i tento tovar. Žiadate Ak odstúpenie od zmluvy, dbajte na to, aby obalový materiál tovar nebol zároveň vonkajším obalom zásielky, pretože veľmi často dochádza k znehodnoteniu tohto obalového materiálu.

formulár na odstúpenie od zmluvy

Tovar posielajte poštou alebo osobne odovzdajte na adrese prevádzky:

ZNZ ELECTRONICS, s.r.o
U Stavoservisu 1A
108 00 Praha 10
Česká republika

V žiadnom prípade neposielajte tovar na dobierku. Takéto zásielky nebudeme preberať.  

Na ostatných výdajných miestach siete zásilkovna.cz nemožno tovar vracať!

Čo sa bude diať po prijatí tovaru?

Vrátený tovar zkontrujeme, či nedošlo k zníženiu hodnoty tovaru jeho používaním v miere vyššej, než je nutná k oboznámenie s povahou, vlastností a funkčnosti tovaru. Pokiaľ k takému zníženiu hodnoty došlo, zodpovedá za toto spotrebiteľ a vrátená suma bude o sumu zníženia hodnoty ponížená.  

Upozorňujeme, že v súlade s ustanovením vyššie, sa parfum, ktorý je rozbalený z ochrannej fólie, alebo z ktorého bolo odstrekoch, považuje za tovar so zníženou hodnotou. Pre vyzkošení vôňa ponúkame, podobne ako kamenné parfumérie, extra tovar určený pre skúšanie vôní - viď. naša ponuka vzroků parfumov. Prípady posudzujeme vždy individuálne, orientačne za rozbalenú fóliu odčítame 10% -20% hodnoty tovaru a dlhšie pomerne podľa množstva chýbajúceho obsahu.  

Peňažné prostriedky vám budú vyplatené spôsobom zvoleným vo formulári Odstúpenie od kúpnej zmluvy najneskôr do 14 dní od oznámenia odstúpenia od zmluvy. Výplata môže byť prechodne odložené v prípade, že spotrebiteľ v tejto dobe tovar nevráti obchodníkovi na adresu uvedenú vyššie alebo nepreukáže, že tak urobil.  

Ak tovar vykazuje vady a chcete ho reklamovať, pokračujte článkom Reklamačný poriadok.

Post your comment

Fragranza.sk